Laattasatama

REKISTERISELOSTE

 • Laattasatama Oy:n Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste
 •  
 • 1. Rekisterinpitäjä
 • Laattasatama Oy (Y-tunnus 0933824-3), Itäniityntie 2, 21280 Raisio.
 •  
 • 2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
 • Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen info (at) laattasatama.fi.
 •  
 • 3. Rekisterin nimi
 • Laattasatama Oy:n markkinointirekisteri
 •  
 • 4. Rekisterin käyttötarkoitus
 • Laattasatama Oy:n markkinointirekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, Laattasatama Oy:n tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien suoramarkkinointiin ja näihin rinnastettaviin toimiin.
 •  
 • 5. Rekisterin tietosisältö
 • Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
 • Nimi
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kuva
 • Ostohistoria
 • Tapahtumien, tapaamisten ja projektien osallistumishistoria
 • Henkilön luovuttamat muut tiedot
 •  
 • 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
 • Markkinointirekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Laattasatama Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomake), Laattasatama Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista, sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä rakennusalan tietopalveluista.
 •  
 • 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 • Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 •  
 • 8. Tietojen poistaminen rekisteristä
 • Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
 •  
 • 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
 • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Laattasatama Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 •